Proteching B Ing. Milan Borský
Proteching B
Facebook Twitter
Prémiové zdravotní vložky Superfeet®. Senzorové přístroje na mapování rozložení tlaku a software Tekscan®. Brilantní solární svítidla LuminAID®.

Měření tlaků na plosku chodidla & Biometrická analýza kroku

Přesné měření Objektivní posouzení Vylepšené výstupy

Technologie mapování tlaku vám umožní jedinečný pohled na funkci nohy a kroku, který vám pomůže

poskytnout nejlepší a nejmodernější péči pro své pacienty. Podívejte se více na www.tekscan.com/medical

Screening problémů pomocí Floor Mat

  • Přesná identifi kace oblastí vysokého tlaku s vyšším rizikem ulcerací
  • Určení podstaty poruch funkce nohou

Validace léčby pomocí In – Shoe

  • Objektivní zhodnocení ortopedické léčby
  • Úprava a opětovné otestování za účelem optimalizace účinnosti ortopedické vložky

Vyhodnocení parametrů chůze pomocí Walkway

  • Kompletní analýza chůze naboso
  • Kvantifi kace asymetrie funkce nohou a sledování pokroku v pooperační léčbě nebo při rehabilitaci

Provádíme speciální měření dynamickým plantografem typu In-Shoe Tekscan. Pomocí speciálního sensoru, který umísťujeme dovnitř obuvi mezi plosku nohy a ortopedickou vložku měříme síly, které působí na nohu. Klinický software dokáže vyhodnotit údaje a zobrazit tzv. tlakovou mapu nohou, lokalizovat místa s nejvyšším působením tlaku na nohu a převést data do grafu působících sil na nohu v průběhu stojné fáze kroku, tedy fáze kdy se dotýkáme nohou země. Z těchto údajů lze usuzovat na kvalitu ortopedické vložky. Máme zdokumentovány výsledky měření nejrůznějších typů vložek. Několik obrázků a grafů svědčí např. o kvalitách ortopedických vložek Superfeet. Pro měření jsme využili pacienta s 2. stupněm vrozeného plochonoží, stáří 31let a aktivní sportovec. Než začal používat ortopedické vložky Superfeet trpěl častými bolestmi kloubů a skoliózou páteře. Provedli jsme měření tlaku při chůzi naboso po silové sensorové desce a potom měření tlaku uvnitř obuvi s použitím vložky Superfeet. Výsledky měření můžeme shrnout do těchto obrázků tlakových map nohou a grafů.

Tlaková mapa chůze naboso na přístroji MatScan Výsledky analýzy max. tlak 25N/cm2, síla na patu 828 N, síla na přednoží 665 N (průměr ze 6 kroků na obě nohy)
Tlaková mapa chůze naboso na přístroji MatScan Výsledky analýzy max. tlak 25N/cm2, síla na patu 828 N, síla na přednoží 665 N (průměr ze 6 kroků na obě nohy)

Jak lze vyhodnotit tyto obrázky?

Budeme struční. Když se podíváme na referenční obrázky zdravé nohy můžeme výsledky měření interpretovat takto:

Pacient má ploché nohy. Křívka síly při chůzi bez vložky vykazuje pokles. Větší zátěž je na patě než na předonoží. To se projeví vyšší zátěží na haluxu než na metatarzální části, což vede k dysfunkci palce. Propulsivní energie vpřed je nižší než u zdravé nohy. Nohy podepřené ortopedickými vložkami Superfeet se chovají úplně jinak jak ukazuje obrázek ….Maximum tlaku se snížilo, to znamená že váha těla se lépe rozložila na plosku nohy a také křivka síly vykazuje progresivní charakteristiku. Hybnost palce se výrazně zlepšila a hlavní síly odvalu nohy se přesunuly z metatarzální části směrem k palci, také se odlenčilo patě. Ergonomie pohybu je zlepšená, odstranili jsme tak hlavní přičinu jeho zdravotních problémů.

Referenční tlaková mapa a graf síly u zdravé nohy. Trajektorie těžiště sil se pohybuje po laterální straně přes metatarzální část až k palci. Křivka síly má 2 vrcholy a progresivní růstem od paty směrem k přednoží. Síla odvalu se přesouvá na palec. Rovnoměrné rozložení tlaku na nohu (poznámka: červená místa vyznačují max. tlak, modrá místa minimálníj tlak.
Home Kontaktujte nás Aktuálně Obchodní značky
Ing. Milan Borský - Proteching B, Vavrečkova 44, 5.etáž, 760 01 Zlín
tel: + 420 577 524 138 | fax: + 420 577 524 652 | mobil: + 420 603 822 482
ISO 9001